Odpowiedzi

2009-11-14T15:35:10+01:00
2009-11-14T15:36:31+01:00
NaOH + HNO₃ -> NaNO₃ + H₂O
Jedna cząsteczka wodorotlenku sodu reaguje z jedną cząsteczką kwasu azotowego w wyniku czego powstaje jedna cząsteczka azotanu sodu i jedna cząsteczka wody.
2009-11-14T15:51:03+01:00
W reakcji wodorotlenku z kwasem powstaje sól

NaOH+ HNO₃-> NaNO₃+ H₂O

NaNO₃ -> azotan (V)sodu