Zadanie Domowe
Wybierając jeden z 5 cytatów Stanisława Staszica :
-"Pierwszym obowiązkiem człowieka jest pracować. Tylko przez pracę staje się obywatelem użytecznym."
- "Wolno zapomnieć o godnościach, ale nigdy o swojej godności."
- "Ten król jest najnieszczęśliwszy, który prawdy nie słyszał"
- "Gdy Polacy będa umieć siebie samych cenić w domu, będą ich cenić i za granicą."
- "Długie doświadczenie naucza, że tylko Polacy są zdolni do rządzenia Polakami."
Napisz znaczenie dowolnego z nich na min. 1,5 strony. czyli notka nie zadluga nie za krótka.


1

Odpowiedzi

2009-11-15T11:53:17+01:00
"Pierwszym obowiązkiem człowieka jest pracować. Tylko przez pracę staje się obywatelem użytecznym"

W tym cytacie trzeba podkreślić, że pracować nie znaczy tylko i wyłącznie za pieniądze. Każdy z nas pracuje choć w inny sposób.
Osoby pełnoletnie, często po studiach pracują i są za to wynagradzani w formie pieniędzy, podwyżki, czy też wyższego stanowiska w pracy. Dzieci i młodzież pracuje poprzez naukę. Uczy się odpowiedzialności, szacunku, z wiekiem wie jak ma się zachować w danej sytuacji, wie kiedy powiedzieć "dziękuje", "przepraszam","proszę". To wszystko jest praca, ale w inny sposób.
Dzięki naszej pracy czasem ciężkiej, trudnej, wymagającej skupienia czy wysiłku dążymy do tego by w życiu dorosłym nie być straconym. By móc chwalić się swoimi zdolnościami, osiągnięciami. By kolejne pokolenia uczyły się tego i by kraj miał się czym chwalić
To właśnie ten cytat "Pierwszym obowiązkiem człowieka jest pracować. Tylko przez pracę staje się obywatelem użytecznym" Stanisława Staszica mobilizuje nas w pewien sposób do tego i wręcz nakazuje do różnorakiej pracy.