1. Które to zdania prawdziwe??
A. W sparcie dzieci do 7 roku życia były wychowywane przez matki
B. Periojkowie w czasie wojny służyli w lekkozbrojnej piechocie
C. Eforów wybierano na pięcioletnią kadencję
D. Głównym zajęciem mieszkańców sparty była uprawa roli
E. Geruzja składała się z 28 obywateli
F. Spartanie dopiero w 40 roku swojego życia mogli założyć rodzinę

2. Wyobraź sobie, że jesteś świadkiem dyskusji między mieszkańcami Aten i Sparty próbującymi udowodnić wyższość demokracji ateńskiej nad ustrojem spartańskim. Wypisz argumenty przemawiające ,,za'' organizacją danej polis i ,,przeciw

demokracja ateńska - za i przeciw
ustrój spartański - za i przeciw

Pomóżcie przecież daje 13 pkt!

3

Odpowiedzi

2009-11-14T15:55:33+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T16:01:53+01:00
1.a, b, e

2.demokracja ateńska (za) rządy sprawowali obywatele
(przeciw) dyskryminacja kobiet
ustrój spartański (za) kobiety były szanowane
(przeciw) ograniczone prawa

P.S powinno by dobrze robilismy to na lekcji

5 4 5
2009-11-14T16:52:24+01:00
1.zdania prawdziwe to : a ,b,e
2.demokracja atenska :rzady sprawowali obywatele . brak szacunku wobec kobiet .demokracja rzymska ; kobiety byly szanowane .ograniczony byly prawa .
2 3 2