Łódka oddala się prostopadle od brzegu rzeki z szybkością 3,2 m/s. Szybkość nurtu rzeki względem brzegu wynosi 2,4 m/s. Szerokość rzeki jest równa 32 m.
a) Oblicz wypadkową szybkość łódki.
b) Określ kierunek ruchu łódki.
c) Oblicz czas, w którym łódka przepłynie rzekę.
d) Oblicz długość odcinka, o jaki woda zniesie łódkę.
e) Oblicz drogę łódki pomiędzy brzegami.

2

Odpowiedzi

2009-11-14T16:02:00+01:00
Miałam to zadanie w szkole :)

D:
V= 3,2 m/s
y= 32m
Fw= 4m/s

Czas w którym łódka przepłynie rzekę :
V=s/t
t= s/V
t= 32m / 3,2m/s
t= 10s

Długość odcinka o jaki woda zniesie łódkę
V=2,4m/s
t= 10s
x- odległóść

x= V*t
x=2,4m/s * 10s
x= 24m

Droga łódki
x=24m
y=32m

s²= 24² + 32²
s²= 576 + 1024
s²= 1600
s= 40(m)
2009-11-14T16:07:25+01:00
A) Vw² = Vł² + Vrz²
Vw = √Vł²+Vrz²
Vw = √10,24 + 5,76 m/s
Vw = √16
Vw = 4m/s

b) Łódka porusza się na ukos zgodnie z prądem rzeki.

c) T = S/Vł = 32m/3,2m/s = 10s

d) x = Vrz * t
x = 2,4 * 10 = 24m

e) s² + x² = sc²
√32² + 24² = 40m
1 5 1