1. Wyjasnij dlaczego czesc obszaru Polski polozona na polnoc od pradoliny warszawsko-berlinskiej i pradoliny Narwi i Bierzy charakteryzuje sie duzo wieksza jeziernoscia niz pozostala czesc kraju.

2. wyjasnij dlaczego deficytem wod zagrozone sa:
-aglomeracje lódzka
-GOP
-Pojezierze Kujawskie

1

Odpowiedzi

2009-11-14T17:11:38+01:00
Zad 1 ponieważ są to obszary które zostały objęte ostatnim zlodowaceniem (zlodowacenie Wisły) orza są to obszary młodoglacjalne. w momencie kiedy te tereny były pokryte lądolodem na pozostałych następowała akumulacja osadów na formach polodowcowych, dlatego jeziora na tych obszarach zostały zasypane przez osady nanoszone przez wiatr.

zad2 ponieważ są to obszary polski o niedoborach wody wywołane przez
-zanieczyszczenia rzek jezior i wód podziemnych
-nieracjonalny pobór wód w przemyśle i rolnictwie
-szybki odpływ wód powierzchniowych
8 4 8