Wyobraź sobie że jesteś świadkiem dyskusji między mieszkańcami aten i sparty próbującymi udowodnić wyższość demokracji ateńskiej nad ustrojem spartańskim. Wypisz argumęty organizacją danej polis orazargumęty przeciw które mogliby wykorzystać uczestnicy debaty.

to z ćwiczeniówki od historii(śladami przeszłości) strona 37 zadanie 5

1

Odpowiedzi

2009-11-14T16:24:29+01:00
Demokracja ateńska
za
panowanie nad morzem śródziemnym
rozwój handlu
ustrój sprawiedliwy

przeciw
wybuchy epidemi chorób z powodu złego zaplanowania budowy miasta

ustrój spartański

za
liczne wojska
równość majątkowa obywateli

przeciw

niewielkie zainteresowanie rozwojem kultury i sztuki
zbyt surowe prawa
6 4 6