Odpowiedzi

2009-11-14T16:06:22+01:00
A). 7 dni -tydzień
7---100%
0,07--1%
2--x
x=2:0,07 = 29%

7---100%
0,07--1%
4--x
x=4 : 0,07 = 57%

7---100%
0,07---1%
5---x
x= 5:0,07 = 71%

24h = 1dzień

7---10%
0,07--1%
1---x
x=1:0,07 = 14%

b). 12---100%
0,12% --1%
1---x
x=1:0,12 = 8%

kwartał-3 miesiące

12---100%
0,12--1%
3---x
x=3:0,12 = 25%

pół roku=6 miesięcy

12--100%
0,12--1%
6---x
x=6:0,12 = 50%

12---100%
0,12 ---1%
8 ---x
x=8:0,12 = 67%

c). godzina - 60 min - 3600sek
60---10%
0,60--1%
1---x
x=1:0,60 = 1,7 %

60 ---100%
0,60 --1%
15---x
x=15:0,60 = 25%

60---100%
0,60 --1%
50---x
x=50 : 0,60 = 83%

3600 --100%
36--1%
30 ---x
x=30 :36 = 0,8%

3600---100%
36 --1%
180---x
x=180 : 36 = 5%

tu jest wszystko po kolei. tak jak napisałeś.
5 4 5
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T16:11:18+01:00
A)tygodnia są :
2 dni=2/7=w przybliżeniu 29%
,4 dni=4/7=w przybliżeniu 57%
5 dni =5/7=w przybliżeniu 71%
24 godziny =1/7=w przybliżeniu 14%
b)roku jest:
1 miesiąc=1/12=w przybliżeniu 8%
,kwartał=3/12=1/4=25%
,pół roku=1/2=50%
,8 miesięcy=8/12=2/3=w przybliżeniu 67%
c)godziny jest:
1 minuta=1/60=w przybliżeniu 2%
,kwadrans=15/60=25%
50 minut =50/60=w przybliżeniu 83%
30 sekund=30/3600 (sekund)=0,8%
,180 sekund=180/3600(sekund)=5%

12 4 12
2009-11-14T21:47:28+01:00
A) 2 dni to 28,6% tygodnia
4 dni to 57,2% tygodnia
5 dni to 71,5% tygodnia
24 godziny 14,3 % tygodnia
obliczałem to tak: ²/₇ * 100% i zamiast tej ² wstawiasz inne dni i wychodzi samo

b)1 miesiąc to 8% roku
3 miesiące - kwartał to 25% roku
6 miesięcy - pół roku to 50% roku
8 miesięcy to 67% roku
obliczałem to tak ¹/₁₂ * 100% i zamiast tej ¹ wstawiasz inne miesiące i wychodzi samo.

c)1 minuta to 2% godziny
15 minut to 25% godziny
50 minut to 83% godziny
30 sekund - pół minuty to 1% godziny
180 sekund - 3 minuty to 5% godziny
obliczałem to tak ¹/₆₀ * 100% i zamiast tej ¹ wstawisz inne minuty i wychodzi samo.
3 4 3