Odpowiedzi

2009-11-14T16:08:14+01:00
Napisz równanie prostej, która przechodzi przez punkt A(3,-2) i jest:
y=ax+b podstawiam punkt P
-2=a*3+b

a) równoległa do prostej -5x-3y+1=0
-3y=-1+5x
y=-5/3x+1/3
a=-5/3
-2=-5/3*3+b
b=-2+5=3
y=-5/3x+3

b) prostopadła do prostej 3x-2y+5=0
-2y=-5-3x
y=3/2x+5/2
a=-2/3
-2=a*3+b
-2=-2/3*3+b
b=-2+2=0
y=-2/3x