Odpowiedzi

2009-11-14T16:07:09+01:00
  • pmlk
  • Rozwiązujący
2009-11-14T17:06:45+01:00
1) Najsłynniejsi twórcy tragedii: Ajschylos, Eurypides, Sofokles.
Najsłynniejsi twórcy komedii: Arystofanes, Antyfanes, Filemon i Menander.

2) "Iliada": pieśń o Troi (Ilionie), która dotyczy wydarzeń, które miały miejsce w dziesiątym roku wojny trojańskiej (ostatnie 40 dni wojny). Gniew Achillesa, największy greckiego wojownika, pod wpływem konfliktu z Agamemnonem o Bryzeidę, odstępuje od walki. Kluczową sceną jest pojedynek, jaki stoczyli ze sobą Achilles i Hektor (przyczyną było zabicie przez Hektora Partoklesa - przyjaciela Achillesa). Hektor ginie z rąk Achillesa. Ojciec Hektora, król Troi, Priam przybywa do obozu Greków w przebraniu żebraka, aby wybłagać zwrot ciała syna. Wzruszony wspomnieniem swego starego ojca Achilles spełnia jego prośbę – tak kończy się gniew Achillesa. W mieście odbywa się pogrzeb Hektora; walki zostają wstrzymane na czas uroczystości.

"Odyseja": stanowi kontynuację "Iliady". Przedstawia historię powrotu jednego z bohaterów wojny trojańskiej, Odyseusza, do rodzinnej Itaki. Tułaczka bohatera trwała 10 lat, w czasie których spotkały go liczne przygody.
1 5 1