Test składa się z 30 zadań. Za każdą dobrą odpowiedź przyznaje się 2 punkty, a za każ-dą złą lub brak odpowiedzi odejmuje się 1 punkt. Ile poprawnych odpowiedzi podał Ma-rek, który zdobył więcej niż 45 punktów? Zapisz odpowiednią nierówność i wyznacz wszystkie możliwe rozwiązania

3

Odpowiedzi

2009-11-14T16:24:21+01:00
X-odpowiedzi poprawne
y-odpowiedzi błędne lub ich brak.

ilość zadań to jedno równanie:
x+y=30 -------->y=30-x
nierówność związana z ilością punktów
2x-y>45
podstawiamy y
2x-(30-x)>45
2x-30+x>45
3x>75
x>25
ilość poprawnych odpowiedzi należy do zbioru = {26;27;28;29;30}
2 5 2
2009-11-14T16:27:27+01:00
X -dobre odpowiedzi
30-x -złe lub brak odpowiedzi
2x+(-1)*(30-x)>45
2x-30+x>45
3x>75
x>25
x=26 lub x=27 lub x=28 lub x=29 lub x=30
1 5 1
2009-11-14T16:29:39+01:00
30 - wszystkie zadania
x - odpowiedzi poprawne
30-x - odpowiedzi złe = y
45 - minimalna liczba punktów, które zdobył
2 - liczba punktów za dobrą odpowiedź
1 - kara za brak lub złą odpowiedź

2x-1(30-x)>45
2x-30+x>45
3x>75
x>25

Możliwe rozwiązania:
x=26, a y=4
x=27, a y=3
x=28, a y=2
x=29, a y=1
x=30, a y=0
1 5 1