Dobra tutaj proszę o wypisanie Danych ,szukanych oraz wzoru

1.Oblicz natężenie prądu płynącego przez grzałkę o mocy 300W ,włączoną do sieci o napięciu 230 V .Jakiej energii dostarcza ta grzałka wodzie w czasie 1 minuty ?

2.Jaki jest opór żarówki dostosowanej do napięcia 12V ,jeżeli przy tym napięciu płynie przez nią prąd o natężeniu 2A.Jaka energia wydziela się w tej żarówce ciągu 1 minuty ?

3.Jaki jest opór żarówki o mocy 100W ,dostosowanej do napięcia 220V ?

4.Jaka jest moc grzałki o oporze 50 Om włączonej do sieci o napięciu 220V?

5.Dwa oporniki o oporach 12 Om i 6 Om połączono równolegle i połączona do napięcia 12V.

3

Odpowiedzi

2009-11-14T16:30:34+01:00
Zad 1.
Dane : Szukane:
P= 300 W I=?
U=230 V Eel=?
t=1 min=60 sek

I= P/U
I= 300 W/ 230 V
I=1.3..A < w przybliżeniu 1.3>

Eel=W

W=U*I*t
W=230V * 1.3A * 60 sek
W=17 940 J

ZAd.2
Dane: Szukane:
U= 12 v R=?
I=2A Eel=?
t= 1 min=60 sek

R=U/I
R= 12V/2A
R= 6<omów>

Eel=W
W=U * I * t
W=12V * 2A * 60 sek
W=1 440 J
Zad.3
Dane: szukane:
P=100 W R=?
U=220 V
R=U/I
I= P/U
Zad.4
Dane: Szukane:
R=50 Om. P=?
U=220 V
R=U/I
I= P/U


2009-11-14T16:49:00+01:00
1)P=300W
U=230V
t=1min
P=U*I I=P/U=300W/230V=1,3A
W=P*t=300W*60s=18000Ws=18kWs
2)U=12V
I=2A
t=60s
I=U/R R=U/I=12V/2A=6Ω
W=U*I*t=12V*2A*60s=1440Ws=1,44kWs
3)P=100W
U=220V
P=U*I I=U/R P=U²/R R=U²/P=220²/100=484Ω
4)U=220V
R=50Ω
Korzystam z wyprowadzenia z zadania 3
P=U²/R=220²/50=968W
5)R1=12Ω
R2=6Ω
U=12V
Brak pytania, więc liczę to co bardzo prawdopodobne
Rezystancja zastępcza
Rz=R1*R2/(R1+R2)=12*6/(12+6)=4Ω
Prąd płynący w obwodzie
I=U/Rz=12V/4Ω=3A
Moc
P=U*I=12V*3A=36W
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T16:52:27+01:00
1
Dane:
P=300W
U = 230V
t=1min=60s
Szukane:
I= ?
W=?
Rozwiązanie:
I= P:U
I= 300W:230V= okolo1,3A
W= U*I*t
W=230V*1,3A*60s= okolo 18kJ

2
Dane:
U= 12 V
I=2A
t=60s
Szukane:
R=?
W=?
Rozw.:
R=U:I
R= 12V:2A
R=6 om

W=U*I*t
W=12V*2A*60s=1440J

3
Dane:
P=100 W
U=220 V
Szukane:
R=?
Rozw.:
R= U:I
P= U*I
I= P:U
I= 100W:220V
I=ok.0,45A
R=220V*0,45A
R= 99 Om

4
Dane:
R=50 Om.
U=220 V
Szukane:
P=?
Rozw.:
R=U/I
P= U*I
50 om= 220V/ I
I= U/R
I=4,4 A
P= 220*4,4
P=968W

5
Dane
R1 =12 Om
R2=6 om
U= 12V
Szukane
?????
Rozw.:
1/R=1/R1+1/R2
1/R=2/12 om
R= 6om
I=U/R
I= 12V*6 om
I= 72A