Wodór reaguje z różnymi substancjami.Napisz słownie przebieg reakcji chemicznych wodoru,wykorzystując wymienione niżej substraty i produkty.
substraty:siarka, chlor, azot, fosfor, tlen, tlenek miedzi(2), sód, wapń
produkty:miedź, woda, wodorek wapnia, amoniak, siarkowodór, wodorek sodu, woda,chlorowodór, fosforowodór

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T16:35:02+01:00
Siarka + wodór = siarkowodór
chlor + wodór = chlorowodór
azot + wodór = amoniak
fosfor + wodór = fosforowodór
tlen + wodór = woda
tlenek miedzi (II) + wodór = miedź + woda
sód + wodór = wodorek sodu
wapń + wodór = wodorek wapnia