W Atenach powstał ustrój nazywany...,co oznacza władzę ludu. W rzeczywistości jednak rządy sprawowali tylko......,czyli mężczyźni pochodzący z Aten.Praw politycznych nie posiadały....Żadne prawa nie posługiwały także.......i cudzoziemcom.Wszyscy Ateńczycy tworzyli........ zwane eklezją.Podczas obrad uchwalano........decydowano o wydatkach państwa oraz wysłuchiwano sprawujących kontrolę nad wprowadzaniem w życie podjętych............Na czele armii i floty ateńskiej stali.....,pełniący najważniejsze funkcje w państwie.Kandydaci na stanowiska urzędnicze najczęściej byli wyłaniani drogą.......

proszę o odpowiedzi...


możecie pisać tak?
1....
2.....
3.....

itd...

2

Odpowiedzi

2009-11-14T16:20:20+01:00
1demokracja
2atenczycy
3kobietu
4niewolnikom
5zgromadzenia ludowe
6prawa
7uchwal
8stratedzy
9głosowania
129 4 129
W tym 2. ma być: obywatele, a w ostatnim 9. ma być: losowania
2009-11-14T16:22:07+01:00
W Atenach powstał ustrój nazywany demokracją,co oznacza władzę ludu. W rzeczywistości jednak rządy sprawowali tylko obywatele,czyli mężczyźni pochodzący z Aten.Praw politycznych nie posiadały kobiety.Żadne prawa nie posługiwały także niewolnikao i cudzoziemcom.Wszyscy Ateńczycy tworzyli zgromadzenie ludowe zwane eklezją.Podczas obrad uchwalanie prawa, decydowano o wydatkach państwa oraz wysłuchiwano sprawujących kontrolę nad wprowadzaniem w życie podjętych uchwał.Na czele armii i floty ateńskiej stali stratedzy,pełniący najważniejsze funkcje w państwie.Kandydaci na stanowiska urzędnicze najczęściej byli wyłaniani drogą losową.
75 4 75