1)Jakie były postanowienia drugiego pokoju toruńskiego dla Polski i państwa Zakonu Krzyżackiego???
2)Wymień źródła szerzenia się idei renesansowych w Polsce
3)Podaj źródła szerzenia się w Polsce reformacji
4)Dlaczego w Polsce reformacja nie odniosła takich sukcesów jak w innych krajach???
5)Dlaczego Polska XVI wieku była "państwem bez stosów" ??
6)Co oznacza określenie szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie
7)Jaki był stosunek szlachty polskiej do mieszczaństwa i chłopów os schyłku XV wieku
8)Dlaczego polska szlachta zaczęła zakładać folwarki pańszczyźniane
9)Postanowienia Unii Lubelskiej
10)Schemat parlamentu polskiego od schyłku XV wieku

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T22:10:11+01:00
1.- do Polski powróciło Pomorze Gdańskie, Ziemia Chełmińska,Warmia;
-Prusy krzyżackie miały byc lennem Polski;

2.-przyjazd Bony i jej dworu;
-studenci
-kontakty handlowe

3..W Polsce hasła reformacji znalazły podatny grunt do rozwoju bo:
- Duchowni mieli uprzywilejowaną pozycje;
-Wyroki sądów kościelnych zawsze były wykonywane;
-Polska utrzymywała kontakty z Europą zachodnią;
-Można było śmiało wygłaszac swoje poglądy;

8.Ponieważ Polska szlachta dostrzegła możliwości szybkiego wzbogacenia się, dlatego rozbudowywała swe gospodarstwa, tworząc folwarki pańszczyźniane.

9. Wspólne:
-Król
-polityka zagraniczna
-sejm i senat
-waluta

Odrębne:
- skarbiec
-wojsko i urzędy
-prawa