Magnez jest mieszanina trzech izotopów
²⁴Mg->78,6% , ²⁵Mg->10,11% , ²⁶Mg->11,29%
a)oblicz srednia masę atomową
b)pierwiastek ten reaguje z para wodna i kwasami z wydzieleniem wodoru,zapisz odpowiednie równania reakcji i okresl charakter chemiczny tego pierwiastka

1

Odpowiedzi

2009-11-14T22:00:24+01:00
A)
mśr=24*78,6+25*10,11+26*11,29/100
M=24,327g

b)

Mg+2H2O-->Mg(OH)2+H2
Mg+2HCl-->MgCl2+H2

pierwiastek ten ma charakter zasadowy bo w reakcji z wodą i kwasami daje wodorotlenek