Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-14T16:30:49+01:00
wzór ogólny= CnH2n
12n+2n=56
14n=56/14
n=4
wzór sumaryczny C4H8-buten
56u
mh =1u
mc =16u
4*12u+8*1u=56u
czuli buten c4h8
2009-11-14T16:40:18+01:00
Buten C4H8
Masa 4 atomów węgla - 4*12=48u
Masa 8 atomów wodoru - 8*1=8u
48 + 8 = 56u
2009-11-14T17:42:34+01:00
CnH2n=56u mC=12u, mH=1u.
n*12u+2n *1u + =56u /:u
14n=56/ :14
n=4
C4H8-buten