Odpowiedzi

2009-11-14T22:20:37+01:00
WARSZAWSKI ZESPÓŁ MIEJSKI - To nazwa jaką miała otrzymać nowo powstała jednostka administracyjna. W wyniku poselskiej propozycji nowelizacji ustawy warszawskiej, Warszawa wraz z sąsiednimi powiatami miała stanowić jeden szczególny organizm administracyjny nadrzędny w stosunku do powiatów i gmin wchodzących w skład Zespołu.
W skład miały wchodzić powiaty: Warszawa, grodziski, legionowski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński oraz wszystkie gminy wchodzące w skład tych powiatów. Istniała możliwość przystępowania do Zespołu kolejnych gmin i powiatów.
Pierwszy projekt powołania Warszawskiego Zespołu Miejskiego powstał w 1998 roku, a w roku następnym pojawiły się dwa kolejne projekty ustawy. Prace w parlamencie nad tymi trzema projektami trwały do czerwca 2001 roku, kiedy to uchwalono jednolitą ustawę. Niestety ustawa została odrzucona.