Odpowiedzi

2013-07-02T10:47:21+02:00

Zjawisko odrzutu

Jeżeli jakieś ciało rozpada się na kilka części składowych, to wszystkie części będą miały ten sam pęd. Przykłądem jest tutaj wystrzał z armaty.

 

Najlepiej zjawisko odrzutu zrozumieć na przykładzie.

 


Z działa o masie 1000kg wystrzeolono pocisk o masie 10kg. Jaka była prędkość działa po wystrzale jeżeli pocisk poruszał się z prędkością 500m/s.

 

W odrzucie wykorzystujemy tak naprawdę zasadę zachowania pędu. Pęd kuli wystrzelonej z armaty musi być równy pędowi odrzuconego działa.

 

\vec{p_d}=\vec{p_k}

 

-indeks dolny d to pęd działa

-inedks dolny k to pęd kuli

 

m_d*v_d=m_k*v_k|:m_d\\\\ v_d=\frac{m_k*v_k}{m_d}\\\\ v_d=\frac{500*10}{1000}\\\\ v_d=\frac{5000}{1000}\\\\ v_d=5\frac{m}{s}

2013-07-02T11:38:45+02:00

Zjawisko odrzutu polega na tym, że dwa ciała połączone dotychczas ze sobą np. ściśnietą sprężyną, po jej uwolnieniu uzyskują pędy skierowane w przeciwne strony.

Pędy ciał przy zjawisku odrzutu są równe, ale skierowane przeciwnie.

     p1 = p2

             p = m*v

     m1*v1 = m2*v2