Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-14T16:48:05+01:00
34/23

Skład procentowy ( % masowy ) eten

% C = 6/7 * 100 % = 85,71
% H = 100 % - 85,71 = 14,29 %

c) Stosunek masowy pierwiastków w etenie

mC : mH = 12*2:1*4=C2H4
24:4: = 6:1

40/25

mC:mH=12*2:1*2=24*2=12:1
%C=12/13 * 100% = 92,31 &
%H = 1/13 * 100 % = 7,69 %
%C = (C2H4) 85,71 % < %C(C2H2) 92,31 %
%H = (C2H4) 14,29 % > %H (C2H2) 7,69 %
3 3 3
2009-11-14T16:55:16+01:00
A)eten: C₂H₄
masa C₂H₄ = 2at*12u+4at*1u=24u + 4u=28u
24/28 * 100%= 2400/28 %≈ 85,7%
4/28 * 100%= 400/28 %≈14,3%

b)
C:H
24u:4u
24:4
6:1

c)etyn: C₂H₂
masa C₂H₂=2at*12u+2at*2u=24u+2u=26u
24/26 *100%=2400/26%≈92,3%
2/26*100%=200/26≈ 7,7%
etyn: 92,3% węgla, 7,7% wodoru
eten: 85,7% węgla, 14,3% wodoru

Pozdrawiam:)
3 3 3
2009-11-14T17:35:57+01:00
A)
eten: C₂H₄
mC₂H₄ = 2*12u + 4*1u=24u + 4u=28u
%C= 24u/28u*100%= 85,71%
%H=4u/28u *100%=14,29%

b)
mC₂H₄=24u + 4u
C:H
24u:4u /:u
24:4 /:4
6:1
Stosunek masowy w etenie jest jak 6 do 1.


c)
etyn: C₂H₂
mC₂H₂=2* 12u+2* 2u=24u+2u=26u
%C=24u/26u*100%=92,31 %
%H=2u/26u*100%=7,69 %
eten : etyn:
C=85,71% < C=92,31%
H=14,26% > H=7,69%
Pozdrawiam:)
2 3 2