W pewnym gimnazjum są trzy klasy pierwsze. W klasie 1b,liczącej 30 uczniów,jest o 20% więcej uczniów niż w 1a,a w klasie 1c jest o 10% mniej uczniów niż w klasie 1b.
a) Ilu uczniów jest w klasie 1a?
b) Ilu uczniów jest w klasie 1c?
c)O ile procent więcej uczniów jest w klasie 1c niż w klasie 1a? d) Jaki procent wszystkich uczniów klas pierwszych stanowią uczniowie klasy 1b.(odpowiedz podaj w zaokrągleniu)?

Wiem że wyniki będą takie
a)25uczniów
b) 27 uczniów
c) o 8%
d) około 36,6%
Ale Jakie Będą rozwiązania??^^

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T16:56:24+01:00
A) 120% - 30
100% - x
120*x=3000
x=3000:120=25
b)100% - 30
90% - x
100*x=2700
x=2700:100=27
c)27-25=2
2/25*100%=8%
d) 30+25+27=82
30/82*100%=36,5853...%≈37%
2009-11-14T16:58:36+01:00
A)1b-30(100%)
1a-100%-20%=80%
Układamy proporcje
100%-30
80%-x
x=80*30/100=24

Odp.W klasie 1a jest 24 uczniów.

b)1b-100%(30)
1c-100%-10%=90%
Układamy proporcje
100%-30
90%-x
x=90*30/100=27

Odp.W klasie 1c jest 27 uczniów.

c)27/25=1,08
1,08*100%=108%
108%-100%=8%

Odp.O 8%

d)30/84=0,35
0,35*100%=35%

Odp.Około 35 %
4 1 4
2009-11-14T16:58:49+01:00
A) 80% *30 =0,8*30=24
b) 90%*30=0,9*30=27