Odpowiedzi

2009-11-14T17:03:25+01:00
Całkowite
C5H12 +8O2 --- > 5CO2 +6H2O
Półspalanie
C6H14 + 13/2 (trzynaście drugich)O2 -- >6CO +7H2O
cała reakcją x2
2C6H14+13O2-->12CO+14H2O
Niecałkowite
C10H22 + 11/2(jedenaście drugich)O2 --> 10C + 11H2O
cała reakcja razy 2
2C10H22+11O2--> 20C + 22H2O

Propan C3H8
mC3H8 = 12u x3 + 8u x1 + 36u + 8 u = 44u
44u =100%
x=36 u

x = 36 u / 44 u x 100%
U się skracają i wynik wychodzi 82%
METAN
mC2H6= 30u


x= 24u/30u x 100%
U się skracają i wychodzi 80 %


2009-11-14T17:17:44+01:00
1.
a) C₅H₁₂ + 8O₂ --------> 5CO₂ + 6H₂O

b) C₆H₁₄ + 6,5O₂ -----> 6CO + 7H₂O | *2
2C₆H₁₄ + 13O₂ -----> 12CO + 14H₂O

c) C₁₀H₂₂ + 5,5O₂ ----->10 C +11H₂O |*2
2C₁₀H₂₂ + 11O₂ ----->20 C + 22H₂O

2.
Propan C₃H₈

mC₃H₈ = 12u *3 + 8u * 1 = 36u + 8 u = 44u
44u ------100%
36u ------ x%

x = 36u * 100% / 44 u
x= 81,8%
Odp.Procentowa zawartość węgla w propanie wynosi 81,8%.

Metan CH₄
mCH₄= 12u +1u *4 = 12u +4u = 16u

16 u ------ 100%
12 u ------- x%

x= 12u*100%/16u
x= 1200 / 16
x= 75 %

Odp.Procentowa zawartość węgla w metanie wynosi 75 %.


100 % poprawności :)) Pozdrawiam