1. Forma czynnego wypoczynku poza miejscem stałego zamieszkania, związana z celami poznawczymi. (9 liter)
2.Człowiek, który odkrywa mało dostępne przejścia jaskiń. (8 liter)
3.naturalny proces powodujący degradację gleby.(6 liter)
4. Sposób umacniania pól na stokach. (11 liter)
5. Gospodarka rolna charakterystyczna dla obszarów górskich.(2 wyrazy, 1-10 liter, 2- 8 liter)

3

Odpowiedzi

2009-11-14T17:01:05+01:00
1. turystyka
3. erozja
4.tarasowanie
2 1 2
2009-11-14T17:04:16+01:00
1 - turystyka
2 -
3 - erozja
4 - tarasowanie
5-

Więcej nie wiem...
2 2 2
2009-11-14T18:20:42+01:00
1. Turystyka
2. Grotołaz
3. Erozja
4. Tarasowanie
1 3 1