1.
Do naczynia o pojemności 35 litrów wlano 7 litrów wody.Jaki procent naczynia wypełniono wodą??

2.
Koszyk zawiera 1kg. jabłek i kosztował 2.40 zł.Podczas promocji zwiększono masę opakowania o 20%, a cenę podwyżono o 10%.Ile kosztuje 1kg jabłek w promocji?

3.
P.Agnieszka zarabia 2000zł miesięcznie,a P.Tomasz o 10% więcej.Od zarobków płacą 19% podatku.O ile mniejszą kw9otę podatku zapłaci P.Agnieszka??

Proszę o pomoc!! xd

3

Odpowiedzi

2009-11-14T17:12:03+01:00
Zad 1
7/35 = 0.2
0,2 * 100% = 20%

Odp : Wypełniono 20%

Zad.2
2,4zł - cena przed promocją

10% z 2,4 = 0,24
2,40 - 0,24= 2,16 - cena jabłek w promocji

Zad.3
A - 2000
T - 10% z 2000 = 200
T= 2200

19% z 2000 = 380 zł - p.A
19% z 2200 = 418 zł - p.T

418-380 = 38 - o tyle mniej zapłaci
2 5 2
2009-11-14T17:15:14+01:00
1.
Do naczynia o pojemności 35 litrów wlano 7 litrów wody.Jaki procent naczynia wypełniono wodą??
7/35 * 100% = 1/5 * 100% = 20%

3.
P.Agnieszka zarabia 2000zł miesięcznie,a P.Tomasz o 10% więcej.Od zarobków płacą 19% podatku.O ile mniejszą kwotę podatku zapłaci P.Agnieszka?
p. agnieszka 2000 * 19% = 380
p. tomasz:
zarabia 2000 * 110% = 2200
podatek 2200 * 19% = 418

różnica 418 - 380 = 38
1 5 1
2009-11-14T17:22:54+01:00
1.

7/35 * 100% = 20%
2.

2,4zł * 110% = 2,64zł
1kg * 120% = 1,2kg


1,2 ------------ 2,64
1 -------------x

1,2x = 2,64 |:1,2
x = 2,2 zł
kosztuje 2,2zł.
3.


zarobki agnieszki2000- 2000 * 19% = 2000-380=1620zł
zarobki tomasza2000 * 110% = 2200

2200- 2200 * 19% = 2200-418=1782zł

różnica 418 - 380 = 38
1 4 1