Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T17:28:09+01:00
Będą to tlenki o odczynie kwaśnym wyemitowane do atmosfery takie jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, chlorowodór.
SO₂ + H₂O → H₂SO₃
Przykład reakcji dwutlenku siarki z wodą w wyniku, której powstaje kwas siarkowy IV ;)