Łódka oddala się prostopadle od brzegu rzeki z szybkością 3,2 m/s. Szybkość nurtu rzeki względem brzegu wynosi 2,4 m/s. Szerokość rzeki jest równa 32 m.
a) oblicz wypadkową szybkość łódki.
b) określ kierunek ruchu łódki.
c) oblicz czas, w którym łódka przepłynie rzekę.
d) oblicz długość odcinka, o jaki woda zniesie łódkę.
e) oblicz drogę łódki pomiędzy brzegami.

1

Odpowiedzi

2009-11-14T17:14:42+01:00
Miałam to w szkole :D
D:
V= 3,2 m/s
y= 32m
Fw= 4m/s

Czas w którym łódka przepłynie rzekę :
V=s/t
t= s/V
t= 32m / 3,2m/s
t= 10s

Długość odcinka o jaki woda zniesie łódkę
V=2,4m/s
t= 10s
x- odległóść

x= V*t
x=2,4m/s * 10s
x= 24m

Droga łódki
x=24m
y=32m

s²= 24² + 32²
s²= 576 + 1024
s²= 1600
s= 40(m)
1 5 1