Odpowiedzi

2009-11-15T20:09:52+01:00
Fermentacja glukozy:

C6H12O6 ---drożdże---> 2C2H5OH + 2CO2

m C6H12O6 = 9 g
m C2H5OH = 4,6 g
d CO2 = 1,81 g/dm3

Korzystając z prawa zachowania masy obliczamy masę powstałego dwutlenku węgla, czyli:

m CO2 = m C6H12O6 - m C2H5OH
m CO2 = 9 - 4,6 = 4,4 g

Aby obliczyć objętość powstałego CO2 należy skorzystać ze wzoru na gęstość, ponieważ ją mamy podaną:

d = m/V

Przekształcając wzór, objętość wynosi:

V = m/d
V = 4,4/1,81
V = 2,43 dm3

Odp. Masa powstałego w reakcji CO2 wynosi 4,4 g a jego objętość 2,43 dm3.