Odpowiedzi

2009-11-14T17:24:54+01:00
Maj – piąty miesiąc w roku, wg używanego w Polsce kalendarza gregoriańskiego, ma 31 dni. Nazwa miesiąca pochodzi od łacińskiej nazwy Maius . Miesiąc ten ma nazwę bogini Mai, matki boga Merkurego. Została ona zapożyczona przez większość języków europejskich. W języku polskim określenie oznacza tyle samo, co stroić. Słowo maj stanowi również określenie młodej ziemi, która w całej swej krasie występuje w tym miesiącu. Według starej legendy Bóg Ojciec w maju stworzył świat.W maju zakwitają konwalie, piwonie, czerwone maki , niezapominajki, czeremcha, odmiany lilaków, irga, złotokap, jaśmin i tawuła. W ogródkach domów kwitną tulipany i narcyzy. Z drzew parkowych zaczynają kwitnąć klony i kasztanowce.May - the fifth month of the year in Poland by using the Gregorian calendar is 31 days. The name of the month comes from the Latin name Mains. This month is a goddess of Mai, the mother of the god Mercury. It has been borrowed by most European languages. In Polish, the term means the same as attire.May is also a word to determine a young earth, which in all its beauty appears in this month. According to ancient legend, God the Father created in May świat.W May bloom lilies, peonies, red poppies, forget-, Czeremcha variety lilaków, cotoneaster, laburnum, jasmine, and spirea. The tulips bloom in gardens, houses and narcissi. The trees begin to flower clones parks and chestnut trees.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T17:26:05+01:00
May is the fifth month of the year, he have 31 days. Is the month of spring in the northern hemisphere and the southern autumn,
is quite warm, the nights and mornings are still cool. In May, flowers bloom e.g. lilies, peonies and Forgets-me-not.
I like this month, because I feel that it starts with a real spring.

Maj jest piątym miesiącem w roku, ma 31 dni. Jest miesiącem wiosennym na półkuli północnej, a na południowej jesiennym, miesiąc jest dość ciepły, noce i poranki są jeszcze chłodne. W maju kwitną kwaity np. konwalie, piwonie i niezapominajki. Lubię ten miesiąc, bo czuję, że zaczyna się 'prawdziwa' wiosna.