Odpowiedzi

2009-11-14T17:32:14+01:00
Pierwotniaki:
Sposób odżywiania:
cudzożywne
Sposób poruszania:
za pomocą wici, rzęsek, nibynóżek
Środowisko życia:
wodne
Budowa:
jednokomórkowe
Znaczenie:
powodują choroby: malarię,toksoplazmozę, stany zapalne pochwy i cewki moczowej

Glony:
Sposób odżywiania:
samożywne
Sposób poruszania:
nie poruszają się lub unoszą się biernie w toni wodnej
Środowisko życia:
woda (środowisko wilgotne)
Budowa:
jednokomórkowe lub wielokomórkowe
Znaczenie:
produkują materię organiczną (tworzą plankton), stanowią pokarm dla drobnych zwierząt, wytwarzają tlen

Śluzowce:
Sposób odżywiania:
cudzożywne
Sposób poruszania:
pełzanie
Środowisko życia:
wilgotne powierzchnie
Budowa:
jedno- lub wielokomórkowe
Znaczenie:
pochłanianie bakterii i rozkładanie materii organicznej
16 4 16
2009-11-14T17:32:48+01:00
Pierwotniaki - jednokomórkowe organizmy eukariotyczne.
Budowa
Komórki pierwotniaków wypełnia cytoplazma, najczęściej podzielona na zewnętrzną ektoplazmę oraz ulokowaną centralnie w komórce endoplazmę

Odżywianie się
cudzożywne

znaczenie w przyrodzie i życiu człowieka

przyrodzie:

* Orzęski pomagają wchłaniać błonnik wielu zwierzętom,
* Niektóre z wiciowców żyją w symbiozie z termitami (mieszkają u nich i trawią drewno, które zjadają termity). Z kolei pierwotniaki orzęsków, zamieszkujące układ pokarmowy bydła, umożliwiają przyswojenie błonnika z pokarmów roślinnych spożywanych przez krowy czy owce. Takie pierwotniaki nazywamy symbiontami,
* Użyźniają glebę uczestnicząc w tworzeniu próchnicy,
* Stanowią pokarm dla innych zwierząt (wchodzą np. w skład zooplanktonu),
* Tworzą pokłady skał wapiennych na dnie zbiorników wodnych,
* Są też tzw. skamieniałościami przewodnimi, na podstawie których ocenia się wiek osadów,
* Niszczą organizmy chorobotwórcze w przewodzie pokarmowym kręgowców,
* Pasożytują na roślinach i zwierzętach, powodując ich zgon,
* Niektóre pierwotniaki są pasożytami wywołującymi groźne choroby: śpiączka afrykańska (wywołuje ją trypanosoma gambiense), malaria, czerwonka pełzakowata, owrzodzenie jelita grubego.

życiu człowieka:

* Ich obecność jest wskaźnikiem do określania czystości wód,
* Są organizmami wykorzystywanymi przy biologicznym oczyszczaniu ścieków,
* Pasożytują na zwierzętach i roślinach zabijając ich całe grupy oraz przenosząc groźne choroby zakaźne na ludzi, takie jak toksoplazmoza (przenoszona przez kontakt z odchodami kocimi), dur brzuszny.

środowisko życia


poruszanie się


Glony - grupa organizmów wydzielona na podstawie kryteriów morfologicznych i ekologicznych. Mianem tym tradycyjnie określa się kilka niespokrewnionych linii ewolucyjnych organizmów plechowych, tj. bez tkankowych.
Budowa

Odżywianie się
są organizmami samożywnymi

środowisko życia


poruszanie się

znaczenie w przyrodzie i życiu człowieka

Śluzowce - grupa (ok. kilkuset gatunków) organizmów eukariotycznych o spornej przynależności taksonomicznej
Budowa

Odżywianie się
poprzez fagocytozę

środowisko życia

poruszanie się

znaczenie w przyrodzie i życiu człowieka
3 3 3
2009-11-14T18:14:34+01:00
Glony
odżywianie - samożywne(fotosynteza)
porusznie się - większoś jest niruchliwa(przytwierdzona do podłoża)
środowisko życia - wodne środowisko życia, lub przynajmniej wilgotne
budowa - charakterystyczne cechy budowy glonów:
a) komórki glonów (z wyjątkiem sinic) zawierają jądro, mitochondria, chloroplasty (w chloroplastach oprócz chlorofilu występują inne barwniki)
b) cytoplazmę otacza błona komórkowa i ściana komórkowa
c) ciało wielokomórkowych glonów tworzy plechę (brak zróżnicowania tkanki i organy takie jak korzeń, łodyga czy liście)
d) budowa zewnętrzna (listownica)
- nibyliść
- chwytniki
znaczenie w przyrodzie i życiu człowieka:
a) stanowią pokarm dla zwierząt wodnych (plankton)
b) są wykorzystywane jako pasza dla zwierząt (listownica, morszczyn)
c) stanowią białkowy pokarm dla człowieka (chlorella, listownica)
d) przemysł tekstylny i papierowy wykorzystuje kwas alginowy (brunatnic) do impregnacji tkanin aby były nieprzemakalne
e) w przemyśle spożywczym są używane do produkcji galaretek, lodów, majonezu
f) służą do produkcji antybiotyków, witamin i maści na oparzenia
g) są wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym
- są boindykatami (laskenikami)

2 5 2