Wodzie o masie 200g i temperaturze 20(stopni)C dostarczona 4200J ciepła. Do jakiej temperatury ogrzała się woda jeżeli jej ciepło właściwe wynosi 4200J/kg*(stopnie)C

/ kreska ułamkowa
* znak mnożenia

Prosze o wszystkie obliczenia

1

Odpowiedzi

2009-11-15T02:55:18+01:00
Dane:
Q=4200J
m=0.2 kg
tp=20 C= 293 K (Kelwin)

Z bilansu cieplnego mamy wzór:
Q=m*Cw*Δt

gdzie:
Q - ciepło pobrane (J)
m - masa (kg)
Cw - ciepło właściwe 4200 J/(kg*K) tablice
Δt=(tk-tp)

Więc:
Q/m*Cw=tp-tk
tk=Q/m*Cw+tk
tk=4200/(0.2*4200)+293=298 K=25 C