1.Uzupełnij i uzgodnij następujące równania reakcji.
a) ...... + ...... -> Mg(OH)2
b) Li2O + .... -> LiNO3 + .....
c) Na + O2 -> .........
d) Mg + HClO4 -> ........ + .......

2. Podaj nazwy i narysuj wzory strukturalne następujących związków nieorganicznych
a) H2S
b) MgSO4
c) Al(OH)3
d) CaCr2O7
e)LiOH
f) HNO2
g) FeCO3
h) Al(PO3)3

3.Zbadaj charakter chemiczny następujących tlenków
a) SiO b)N2O3 c) ZnO d) Na2O

4. Otrzymaj pięcioma sposobami
a) Na3Po4
b) K2SO4

1

Odpowiedzi

2011-07-10T20:28:59+02:00

zad.1

a)\ MgO+H_2O-->Mg(OH)_2\\ b)\ Li_2O+2HNO_3-->2LiNO_3+H_2O\\ c)\ 2Na+O_2-->Na_2O_2\\ d)\ Mg+2HClO_4-->Mg(ClO_4)_2+H_2\\

 

 

zad.2

a) kwas siarkowodorowy

b) siarczan(VI) magnezu

c) wodorotlenek glinu

d) dichromian wapnia

e) wodorotlenek litu

f) kwas azotowy(III)

g) węglan żelaza(II)

h) metafosforan(V) glinu

 

wzory strukturalne w załączniku

 

 

zad.3

a) obojętny

SiO+2HCl-->nie\ zachodzi\\ SiO+2NaOH-->nie\ zachodzi


b) kwasowy

N_2O_3+H_2O-->2HNO_2\\ N_2O_3+2NaOH-->2NaNO_2+H_2O


c) amfoteryczny

ZnO+2HCl-->ZnCl_2+H_2O\\ ZnO+2NaOH+H_2O-->Na_2[Zn(OH)_4]


d) zasadowy

Na_2O+H_2O-->2NaOH\\ Na_2O+2HCl-->2NaCl+H_2O

 

 

zad.4

1. kwas+zasada-->sól+woda

2. metal+kwas-->sól+wodór

3. tlenek metalu+kwas-->sól+woda

4. tlenek metalu+tlenek kwasowy-->sól

5. tlenek kwasowy+zasada-->sól+woda

        

a)\\ 1.\ H_3PO_4+3NaOH-->Na_3PO_4+3H_2O\\ 2.\ 6Na+2H_3PO_4-->2Na_3PO_4+3H_2\\ 3.\ 3Na_2O+2H_3PO_4-->2Na_3PO_4+3H_2O\\ 4.\ 6Na_2O+P_4O_1_0-->4Na_3PO_4\\ 5.\ 12NaOH+P_4O_1_0-->4Na_3PO_4+6H_2O

 

b)\\ 1.\ H_2SO_4+2KOH-->K_2SO_4+2H_2O\\ 2.\ 2K+H_2SO_4-->K_2SO_4+H_2\\ 3.\ K_2O+H_2SO_4-->K_2SO_4+H_2O\\ 4.\ K_2O+SO_3-->K_2SO_4\\ 5.\ SO_3+2KOH-->K_2SO_4+H_2O