Odpowiedzi

2009-11-14T17:46:33+01:00
6CO2 + 6H2O ---> c6H12O6 + 6O2

m CO2 = 66g
m H2O = 27g
m C6H12O6 = 45g
d O2 = 1,31 g/dm3

Zgodnie z zasadą zachowania masy, masa substratów jest równa masie produktów powstałych po reakcji. Korzystając z tego można obliczyć ilość g tlenu powstałego w reakcji:

mO2 = mCO2 + mH2O - mC6H12O6
m O2 = 66 + 27 - 45 = 48g

Aby policzyć objętość należy skorzystać ze wzoru na gęstość, ponieważ ją mamy podaną:

d = m/V
V = m/d
V = 48/1,31
V = 36,64 dm3

Odp. Masa powstałego tlenu wynosi 48g, a jego objętość 36,64 dm3.

2 5 2
2009-11-14T17:50:12+01:00
V=m:d
VO2=1.31g/dm3
66g+27g=mO2+45g
mO2=48g
V=48g:1.31g/dm3
VO2=36.64dm3
1 5 1