Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T18:22:40+01:00
1.
Dane:
h = 200m
g = 10m/s²
v₀ = 0m/s
v₁ = ?
h = g * t² / 2
g = Δv / t

200m = 10m/s² * t² : 2 = 5m/s² * t² | : 5m/s²
t² = 40s² | √
t ≈ 6,32s
10m/s² = v₁ / 6,32s
v₁ = 63m/s

2.
F = ?
m = 800kg
v₁ = 10m/s
v₂ = 25m/s
a = ?
W = ?
a = Δv / t
F = am
W = Fs
s = v₁ * t + ½ Δv * t = t * 12,5m/s
W = Δv : t * t * 12,5m/s * m = 15m/s * 12,5m/s * 800kg = 150 000J