Zadanie 1. Podaj przyczyny wojen polsko-szwedzkich

zadanie 2. Scharakteryzuj postawę społeczeństwa polskiego w czasie najazdu szwedzkiego.

zadanie 3. Wymień postanowienia pokoju w Oliwie w 1660 roku?

Krótko, zwięźle i na temat .

40 pkt .!

proszę jak najszybciej , wybieram naaaj .!

1

Odpowiedzi

2009-11-14T18:15:55+01:00
1.
– spory dynastyczne związane z pretensjami króla Zygmunta III Wazy od tronu szwedzkiego (1600 - odsunięto króla Polski od tronu szwedzkiego)
- włączenie Estonii do Polski zgonie z obietnicą zawartą w pacta conventa
- walka o panowanie na Bałtyku (dominium Maris Baltici)
- dążenie Szwecji do dobycia ziem mogących być zapleczem rolnym kraju

2.
Polacy w czasie najazdu szwedzkiego nie poddali się, lecz zjednoczyli i wspólnie walczyli o niepodległość

3.
- Polska zgodziła się na zmiany terytorialne (przy Polsce pozostały Kurlandia i tzw. Inflanty Polskie)
- władca Polski - Jan Kazimierz zrzeka sie pretensji do tronu Szwecji
- większa część Inflant pozostała w posiadaniu Szwedów
- w Prusach królewskich zagwarantowano wolność religijną
- Szwecja zobowiązała się do zwrotu Polsce zrabowanych archiwów i bibliotek
- Potwierdzone zostały postanowienia traktatów welawsko-bydgoskich
- Szwecja zapewniła wolność handlu na Bałtyku


28 4 28