Odpowiedzi

2009-11-14T17:46:22+01:00
ERYTROCYTY [gr.], krwinki czerwone, czerwone ciałka krwi, upostaciowane składniki krwi kręgowców i człowieka zawierające czerwony barwnik krwi hemoglobinę, za której pośrednictwem przenoszą tlen z narządów oddechowych (płuc, skrzeli) do wszystkich tkanek, powstają w szpiku kostnym; po ok. 120 dniach ulegają rozpadowi (gł. w śledzionie). U człowieka bezjądrowe (podobnie jak u wszystkich ssaków), mają kształt spłaszczonego dwuwklęsłego krążka, liczba erytrocytów wynosi w normie ok. 4,5 mln w 1 mm3 krwi u kobiet i ok. 5 mln u mężczyzn. Wielkość erytrocytów jest swoista dla gat.; erytrocyty wykazują dużą elastyczność, a także zdolność do aglutynacji, co zostało wykorzystane do licznych odczynów immunologicznych, m.in. do określania grup krwi. Badanie erytrocytów (oraz innych krwinek) jest jedną z ważniejszych metod diagnostycznych w medycynie.

PŁYTKI KRWI krwinki płytkowe, upostaciowane składniki krwi ssaków, drobne, płaskie fragmenty cytoplazmy megakariocytów szpiku, komórkami zapoczątkowującymi linię rozwojową megakariocytów są komórki CFU-M; różnicowanie się i produkcja płytek krwi są sterowane przez trombopoetynę (swoisty czynnik SCF); odgrywają istotną rolę w mechanizmach ochrony organizmu przed utratą krwi, tworząc konglomeraty zatykające uszkodzone małe naczynia i uwalniając po rozpadzie jeden z enzymów proteolitycznych układu krzepnięcia krwi; różne krwinki innych grup zwierząt czynne w procesie krzepnięcia krwi są zw. trombocytami.

LEUKOCYTY krwinki białe, jądrzaste komórki krwi i limfy (występujące także w tkance łącznej), wykazujące w większości dużą zdolność do aktywnego pełzakowatego ruchu i fagocytozy (endocytoza); pełnią gł. funkcję obronną — w drodze fagocytozy albo reakcji typu immunologicznego. Leukocyty dzieli się na granulocyty, zawierające ziarnistości w cytoplazmie (bazofile, eozynofile, neutrofile), oraz nie zawierające ich agranulocyty (limfocyty, monocyty). 10 tysięcy leukocytów w 1 mm 3 krwi; liczba leukocytów jest zmienna, zależy m.in. od odżywiania, pracy fiz., stanu zdrowia, nadto od pory dnia i etapu trawienia. Leukocyty powstają w szpiku kostnym (monocyty i wszystkie granulocyty) oraz w węzłach i grudkach limfatycznych, migdałkach, śledzionie i grasicy (limfocyty i część monocytów).
2009-11-14T17:49:40+01:00
Krwinki czerwone, zwane też erytrocytami nie mają jądra komórkowego, a kształtem przypominają spłaszczony krążek. Erytrocyty żyją od 1 do 4 miesięcy. Następnie obumierają i są rozkładane w wątrobie oraz śledzionie. Natychmiast zastępują je nowe komórki.
Krwinki białe, nazywane inaczej leukocytami mają jądro komórkowe i posiadają zdolność ruchu Ich zadanie jest niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych.
Płytki krwi nie mają jądra komórkowego i nie posiadają zdolności ruchu. Są najmniejsze spośród elementów morfotycznych.

pozdrawiam:)