A)Średnia arytmetyczna liczby x i liczby o 7 większej od x wynosi 20 b)Średnia arytmetyczna 3 liczb:liczby y liczby 3 razy większej od y i liczby o 10 większej od y wynosi 16 c)Do liczby 15 dodano liczbę y,a od liczby 51 odjęto y i otrzymano równe liczby

1

Odpowiedzi

2009-03-23T23:43:37+01:00
A) (x+x+7)½=20 /×2 ←lepiej zapisac cale rownanie
2x+7=40 /-7 pod kreska ulamkowa
2x=33 /2
x=16½

b)(y+3y+y+10)⅓=16 /×3 ←lepiej zapisac cale rownanie
5y+10=48 pod kreska ulamkowa
5y=38
y=7⅗

c)15+y=51-y
2y=36
y=18