Wytrzeona z karabinu kula o masie m=10g i prędkości początkowej v=800m/s wbija się w głębokość l=50 cm w iszącyna linie kloc drewniany o masie M=100kg. Oblicz prędkość kloca po wbiciu się weń kuli oraz średnią wartość siły dziłającej na pocisk

2

Odpowiedzi

2009-11-14T18:04:04+01:00
M₁v₁+m₂v₂= (m₁+m₂)* v₃

m₁= 10g
m₂=100kg = 100 000 g
v₁ = 800 m/s
v₂ = 0 m/s

10 * 800 = (10 + 100 000) * v₃

8000/1 000 000 = v₃
v₃ = 8/1000 m/s = 0,008 m/s
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T19:53:51+01:00
Pęd początkowy:

pp= m*V₁

Ped poczatkowy ma tylko kula karabinu; drewniany kloc spoczywa w miejscu.

Pęd końcowy:

pk= (m+M)*Vx

Pęd koncowy ma drewniany kloc wraz z wbitym w niego pociskiem.

Z zasady zachowania pędu:

pp=pk

m*V₁ = (m+M)*Vx

Vx= m*V₁/ m+M = 0,01kg*800m/s / 0,01kg + 100kg = 8kg*m/s / 100,01kg ≈ 0,08m/s

Pozdrawiam,
matteushq;)