Zadanie 1
Podaj przykłady (food)
Which food is ...

1. orange? c................
2. brown? c.................

3. white? g...........
m..........

4. green? c................
5. grey? f..........................
6. yellow? b.........................
c.....................

7. red? t................
8. yellow and red? ....................
9. yellow and white? ...................

3

Odpowiedzi

2009-11-14T17:52:19+01:00
2009-11-14T17:53:58+01:00
Which food is ...

1. orange? cARROT................
2. brown? cHICKEN................

3. white? g...........
mILK..........

4. green? cUCUMBER................
5. grey? fISH..........................
6. yellow? bANANA.........................
c.....................

7. red? t TOMATO................
8. yellow and red? ......APPLE..............
9. yellow and white? ......UNION.............
2009-11-14T17:58:43+01:00
1. orange? carrot
2. brown? chicken
3. white? g..........., milk
4. green? cucumber
5. grey? fish
6. yellow? bannana, cheese
7. red? tomato
8. yellow and red? apple
9. yellow and white? onion
1 3 1