Odpowiedzi

2009-11-14T18:04:40+01:00
I Zasada
1 przykład:
Zamknięta w pudelku bez drzwi i okien nie jestem w stanie stwierdzić, czy pudełko ze mną stoi czy też jedzie. Nie mając punktu odniesienia nie mam możliwości ocenić swego własnego stanu. Żadne doświadczenie lub rachuby nie odpowiedzą mi na pytanie, co się ze mną dzieje.

2 przykład:
Ruch pocisku karabinowego na krótkim odcinku drogi jest w przybliżeniu prostoliniowy i jednostajny. Na większej powierzchni tor pocisku odchyla się do linii prostej pod wpływem przyciągania ziemskiego. Prędkość pocisku w kierunku poziomym zmienia się bardzo powoli tylko wskutek oporu powietrza. Do prędkości tej dodaje się prędkość nabywana w kierunku pionowym w dół pod wpływem przyciągania Ziemi.

II Zasada
Przyklad przeciecia nici na ktorej wisi jakiś element.

III Zasada
Chłopiec odpycha nogą sanki.
To, że sanki są odepchnięte i poruszają się zgodnie z działaniem siły, nie jest jednak jedynym efektem. Bo chłopiec sam się od tych sanek odpycha. I siła popychająca działająca ze strony chłopca na sanki jest dokładnie równa (co do wartości) sile odepchnięcia się chłopca od sanek. Zwroty obu sił są przeciwne.