Odpowiedzi

2009-11-14T18:45:06+01:00
Jak wlewasz wodę do kubka tak do pełna pełna, to ona nie jest płasko, tylko albo "wygina się" do środka (menisk wklęsły), albo do góry (menisk wypukły)
6 3 6
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T18:46:20+01:00
Menisk jest to powierzchnia rozdzielająca od siebie dwie fazy płynne – gaz i ciecz lub dwie, niemieszające się z sobą ciecze. Menisk przybiera kształt płaskiej powierzchni, wycinka sfery lub hiperboloidy, lub też w szczególnych przypadkach kombinacji wycinka sfery i hiperboloidy.

Kształt menisku i kierunek jego wypukłości zależy od:

* w przypadku dwóch cieczy: wypadkowej energii powierzchniowej obu stykających się faz
* w przypadku układu – ciecz-gaz od wypadkowej energii powierzchniowej ścianek naczynia i sumarycznego napięcia powierzchniowego lustra cieczy (oprócz własności samej cieczy jest też zależny od rozmiarów lustra cieczy, który wynika z przekroju naczynia).

Tak, tworząc menisk wypukły woda może
znaleźć się ponad krawędzią naczynia.

Jeśli siły oddziaływania między cząsteczkami cieczy i ścianek są większe od sił między cząsteczkami cieczy, powierzchnia cieczy w pobliżu ścianek zakrzywia się w górę, czyli ciecz tworzy menisk wklęsły i zwilża ścianki naczynia (np. woda lub olej w naczyniu ze szkła).

Jeśli siły między cząsteczkami cieczy i ścianek są małe, powierzchnia cieczy w pobliżu ścianek zakrzywia się w dół wtedy ciecz tworzy menisk wypukły i nie zwilża ścianek naczynia (np. rtęć w termometrze).

6 1 6
2009-11-14T18:47:06+01:00
To zależy od siły spójności i siły przylegania. Menisk wklęsły powstaje gdy siły przylegania są większe od sił sojności (np. gdy wlejemy wodę do szklanki) , natomiast menisk wypukły na odwrót: gdy siły spójności są większe od siły przylegania (np. gdy wlejemy rtęć do szklanki).
3 2 3