Odpowiedzi

2009-11-14T18:45:30+01:00
Najważniejsze podobieństwo to atomowa struktura: ciała stałe, ciecze, i gazy zbudowane są z atomów, które pozostają w ciągłym ruchu. Ruch ten jest tym szybszy im wyższa jest temperatura.

Różnice polegają na tym, że w każdym z trzech stanów skupienia atomy są inaczej rozmieszczone.

W gazie atomy albo zbudowane z nich cząsteczki poruszają się dość swobodnie, od czasu do czasu zderzając się ze sobą lub ze ściankami naczynia.

W cieczy sytuacja jest pośrednia: atomy (lub cząsteczki) pozostają w bezpośrednim kontakcie ze sobą podobnie, jak w ciele stałym, ale nie są ułożone sztywno jeden względem drugiego.

W ciele stałym atomy są ułożone w bezpośrednim kontakcie ze sobą, tworząc uporządkowaną strukturę.

;)


7 4 7
2009-11-14T18:46:05+01:00
Ciała stałe- mają określony kształt i objętość. Są nieściśliwe np. stół i książka.
Ciecze-zachowują objętość,nie zachowują kształtu, a przyjmują kształt naczynia np.sok, herbata.
Gazy-nie zachowują objętości i wypełniają całe naczynie. Nie zachowują także kształtu naczynia np . para wodna, hel, powietrze.
7 4 7
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T18:49:09+01:00
CIAŁA STAŁE I CIECZE
Podobieństwa:
-mają przewodniki i izolatory prądu elektrycznego
Różnice:
-ciecze są izolatorami ciepła, a ciała stałe tylko częściowo
-ciecze nie mają własnego kształtu
-ciecze posiadają powierzchnię swobodną
-ciecze są nieściśliwe,a ciała stałe mogą zmienić swój kształt pod wpływem działających nań sił

CIECZE I GAZY
Podobieństwa:
-nie mają własnego kształtu
-są złymi przewodnikami ciepła
-zachodzi zjawisko konwekcji
Różnice:
-ciecze są nieściśliwe, a gazy są ściśliwe i rozprężliwe
-ciecze posiadają elektrolity i nieelektrolity,a gazy są izolatorami prądu elektrycznego
-ciecze mają powierzchnię swobodną, a gazy samoistnie wypełniają powierzchnię naczynia
12 3 12