Odpowiedzi

2009-11-14T18:58:14+01:00
A) Mg - atom magnezu
b) 2 CO₂ - dwie cząsteczki tlenku węgla
c) 2 H - dwa atomy wodoru
d) H₂ - cząsteczka dwuatomowa wodoru
e) 3 H₂O - trzy cząsteczki wody
f) 5 CaO - pięć cząsteczek tlenku wapnia
g) 2 Cu - dwia atomy miedzi
h) SO₃ - cząsteczka tleneku siarki (VI)
i) 3 FeO - trzy cząsteczki tlenku żelaza (II)
j) 5 K - pięć atomów potasu
k) 2 O₂ - dwie cząsteczki dwuatomowe tlenu
l) K₂O - cząsteczka tleneku potasu