Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T19:18:59+01:00
Rozdział 15 mówi o tym, że Chrystus jest wzorem postępowania wobec bliźnich -jeśli ktoś jest mocny w wierze, powinien nie tylko szukac tego, co dogodne dla niego, ale także starać się o to, co dogodne dla bliźniego, powinien znosić słabości słabych w wierze - jak czynił to Chrystus.
Paweł wyjaśnia w tym rozdziale również pobudki napisania listu: miał on przygotować chrześcijan w Rzymie na przybycie Pawła, który dopełnił już głoszenia Ewangelii na obszarze od Jerozolimy aż po Ilirię. Nie zamierzał on jednak w Rzymie prowadzić dalszej działalności misyjnej - uważał za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa nie było jeszcze znane, "aby nie budować na fundamencie położonym przez kogoś innego".
Następnie Paweł opisuje swoje plany misyjne - wybierał się do Jerozolimy, a potem zamierzał udać się do Hiszpanii, odwiedzając po drodze kościół w Rzymie. Paweł prosi o modlitwę o niego, by uszedł cało z rąk niewiernych w Judei i by jego posługa została dobrze przyjęta w Jerozolimie przez wierzących.
2009-11-14T19:24:58+01:00
List został napisany w Koryncie, w pierwszych miesiącach 56 roku, tuż przed udaniem się apostoła z jałmużnami do Judei (15, 25-26). Apostoł stwierdza, że zewangelizował całą wschodnią część imperium rzymskiego i nie znajduje tam więcej miejsca pracy (w. 19b. 23). Jego kolejnym celem misyjnym jest Hiszpania (ww. 24. 28). Po przekazaniu zebranej pomocy finansowej w Jerozolimie, w drodze do Hiszpanii zamierza zatrzymać się w Rzymie (1, 13; 15, 22). Chrześcijanie w Rzymie wzbudzali już od pewnego czasu jego zainteresowanie, ale nie nadarzyła się jeszcze sposobność, aby ich odwiedzić. Jego celem jest jedynie poznanie tamtejszej wspólnoty, nie prowadzenie ewangelizacji, ponieważ Pawłową zasadą było udawanie się na tereny, gdzie ewangelia była jeszcze nieznana (w. 20). Stąd planuje zatrzymać się w Rzymie jedynie przez krótki czas. Liczy też na to, że wspólnota rzymska, która miała dobre kontakty z Hiszpanią wspomoże go w wyprawie do tamtejszej prowincji. Hiszpania uchodziła za najbardziej zlatynizowaną prowincję imperium. Pojawia się zatem bariera językowa. Nie było tam również tylu wspólnot żydowskich, co we wschodniej części imperium - stąd trudność ze znalezieniem miejsca zatrzymania i konieczność bezpośredniego zwrócenia się do pogan, nie obeznanych z żydowską tradycją biblijną. Z tej racji Rz, tak w częściach informacyjnych, jak teologicznych, stanowi zapowiedź i przygotowanie wspólnoty rzymskiej na przyjazd Pawła.ja tak napisalam w moim zadaniu
3 5 3
2009-11-14T20:08:12+01:00
List ten jest najważniejszym pismem w literackiej działalności apostoła Pawła. Zajmuje się kilkoma niezwykle ważnymi i dyskutowanymi wówczas tematami, które nie straciły na aktualności w naszych czasach.

List został napisany w Koryncie, w pierwszych miesiącach 56 roku, tuż przed udaniem się apostoła z jałmużnami do Judei (15, 25-26).
Apostoł stwierdza, że zewangelizował całą wschodnią część imperium rzymskiego i nie znajduje tam więcej miejsca pracy (w. 19b. 23). Jego kolejnym celem misyjnym jest Hiszpania (ww. 24. 28). Po przekazaniu zebranej pomocy finansowej w Jerozolimie, w drodze do Hiszpanii zamierza zatrzymać się w Rzymie (1, 13; 15, 22). Chrześcijanie w Rzymie wzbudzali już od pewnego czasu jego zainteresowanie, ale nie nadarzyła się jeszcze sposobność, aby ich odwiedzić. Jego celem jest jedynie poznanie tamtejszej wspólnoty, nie prowadzenie ewangelizacji, ponieważ Pawłową zasadą było udawanie się na tereny, gdzie ewangelia była jeszcze nieznana (w. 20). Stąd planuje zatrzymać się w Rzymie jedynie przez krótki czas. Liczy też na to, że wspólnota rzymska, która miała dobre kontakty z Hiszpanią wspomoże go w wyprawie do tamtejszej prowincji.

http://www.swpawel.diecezja.tarnow.pl/index.php/apostol/listy/rz/1