Odpowiedzi

2009-11-14T19:08:49+01:00
Pozytywne:
1. Niektóre z wiciowców żyją w symbiozie z termitami (mieszkają u nich i trawią drewno, które zjadają termity). Pierwotniaki orzęsków, zamieszkujące układ pokarmowy bydła, umożliwiają przyswojenie błonnika z pokarmów roślinnych spożywanych przez krowy czy owce. Takie pierwotniaki nazywamy symbiontami.

2. Stanowią pokarm dla innych zwierząt (wchodzą np. w skład zooplanktonu).

3. Są organizmami wykorzystywanymi przy biologicznym oczyszczaniu ścieków.

4. Biorą udział w tworzeniu skorupy ziemskiej. Pancerzyki otwornic tworzą pokłady mułów na dnie oceanicznym, które po latach przekształcają się w skały wapienne.

5. Są biologicznymi wskaźnikami czystości wód.

negatywne :
-Niektóre pierwotniaki są pasożytami wywołującymi groźne choroby, takie jak śpiączka afrykańska(trypanosoma gambiense), malaria, czerwonka pełzakowata czy owrzodzenie jelita grubego.
-oraz Dur brzuszny, tyfus brzuszny, epidemiczna ostra choroba zakaźna wywołana przez pałeczkę duru brzusznego Salmonella typhi
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2009-11-14T19:10:52+01:00
Pozytywne
-Stanowią pokarm dla innych zwierząt
-Są organizmami wykorzystywanymi przy biologicznym oczyszczaniu ścieków.
-Biorą udział w tworzeniu skorupy ziemskiej. Pancerzyki otwornic tworzą pokłady mułów na dnie oceanicznym, które po latach przekształcają się w skały wapienne.
-Są biologicznymi wskaźnikami czystości wód.
Negatywne
-Wywołują choroby, takie jak śpiączka afrykańska, malaria, czerwonka pełzakowata czy owrzodzenie jelita grubego.
2009-11-14T22:07:03+01:00
Pozytywne znaczenie :
-stanowią pokarm dla zwierząt wodnych,

-można dodać przykład symbiozy wiciowców z termitami.Wiciowce występują w jelicie cienkim termita,gdzie trawią celulozę,

-biorą udział w tworzeniu skał wapiennych (szkieleciki wapienne),

-biorą udział w procesie rozkładu martwej materii organicznej.


Negatyw nasuwa mi się tylko jeden:
-pierwotniaki pasożytnicze powodują choroby zwierząt i ludzi (np.zarodziec malarii,rzęsistek pochwowy).