1. Na jakie trudności natrafili sędziowie z Norymbergi? Oceń podejęte przez nich decyzje.

2.Scharakteryzuj początki i dzisiejszą strukture ONZ

4. W jaki sposób ZSRR podporządkował sobie państwa Europy Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej? Wymień te państwa.

1

Odpowiedzi

2009-05-06T20:17:46+02:00
2. ONZ należy do organizacji uniwersalnych, to znaczy takich, które są otwarte dla wszystkich państw i dlatego jest międzynarodową strukturą o największym zasięgu. Jest organizacją międzynarodową, powszechną o charakterze uniwersalnym, mającą najszerszy zakres działania ze wszystkich organizacji międzyrządowych. Członkami organizacji są wyłącznie państwa.