Odpowiedzi

2009-11-14T19:39:56+01:00
Popyt zależy od wielu czynników sa to m.in.:
- cena produktu lub usługi ( ile trzeba zapłacić);
- dochdy ludzi ( wysokość zarobków - ile można zapłacić)
Ludzie o niskich i średnich dochodach są głównie nabywcami podstawowych artykułów - żywności i odzieży. Im są zamożniejsi, tym większą część swoich dochodów przeznaczają na dobra inne niż podstawowe. Wszyscy starają się wybierać między różnymi produktami, które mogą zaspokoić tę samą potrzebę w jak najkorzystniejszy dla nich sposób ( zwracając uwagę na cenę tych produktów, na jakość itp.)

POPYT - to ilość dóbr ( towarów i usług), które chcą kupić w danym czasie i po określonej cenie nabywcy.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T22:32:02+01:00
Popyt:
-Liczba nabywców - im więcej konsumentów, tym większy może być popyt na dane dobro lub usługę.
-Dochody nabywców - jeżeli się zwiększają, to zwiększa się też popyt na większość towarów.
-reklama - konsumenci zwiększają popyt na towary, które są intensywnie reklamowane.
-Zmiana cen dóbr i usług komplementarnych np wzrost ceny benzyny może spowodować spadek popytu na samochody spalające duże jej ilości.
-Zmiana cen dóbr i usług substytucyjnych - np. spadek cen warzyw i owoców może spowodować spadek popytu na mięso.
-czynniki niewymierne - takie jak gusty, tradycja, moda, religia i inne.


MAM NADZIEJĘ ŻE SIĘ PRACA PRZYDA. POZDRAWIAM SERDECZNIE