To jest chemia tylko że przydzieliłam przez przypadek do matematyki.
Zad 5. Stosowane w budownictwie wapno palone to związek chemiczny o nazwie tlenek wapnia. Stosunek masy wapnia do masy tlenu w wapnie palonym wynosi 5:2. Oblicz masę tlenu znajdującego się w 140 kg wapna palonego.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T12:24:51+01:00
5 + 2 = 7
Wapno - 5/7
Tlen - 2/7

140kg * 2/7 = 40 kg

Odp. Masa tlenu to 40kg.