Zad.1
Długość jednego boku trójkąta równa jest 40% długości obwodu,długość drugiego boku stanowi 33 1/3 długości obwodu,a trzeci bok ma 8cm.Oblicz długości boków tego trójkąta.
Zad.2
Oblicz liczbę,której 20% jest równe wartości wyrażenia

12,75 - 3 * 1/4
----------------- + 1 4/5
2,2 + 7,8


------ to kreska ułamkowa a ukośnik "/" to też kreska ułamkowa lecz mniejsza :) proszę o szybką odp.

3

Odpowiedzi

2009-11-14T19:41:36+01:00
Zadanie 2
12,75 - 3 * 1/4 12,5 - 0,75 11,75
----------------- + 1 4/5 = --------------------+1,8 = ---------+1,8=
2,2 + 7,8 10 10

1,175 + 1,8 = 2,115
2,115 * 20% = 2,115 * 0,20 = 0,423
2009-11-14T19:50:25+01:00
12¾-3*¼
-------------+1 4/5
2,2 + 7,8

12¾-¾
=-----------------+1 4/5
10

12
=----------------- +1 4/5
10

=1,2 + 1 4/5= 1 1/5+ 1 4/5

=3

4 5 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T19:50:29+01:00
2.
12,75 - 3 * 1/4
----------------- + 1 4/5 = 12,75-0,75
2,2 + 7,8 ----------------- + 14/5 = 1,2 +2,8 = 4
10


20%*20

20
----- * 4 = 0,8
100


soryy tylko te 2 :P