Podczas działania kwasu azotowego (V) na rtęć powstaje sól rtęci dwuwartościowej i wydziela się bezbarwny gaz brunatniejący na powietrzu. Ułożyć równanie reakcji i obliczyć, jaką objętość zająłby powstający gaz zebrany w urządzeniu
uniemożliwiającym dostęp tlenu: a. w warunkach normalnych b. w tempereturze 288K pod ciśnieniem 1021hPa, gdyby do reakcji użyć 1g rtęci.

Pomóżcie, proszę :) Ja jestem humanistką.

1

Odpowiedzi

2011-09-13T20:42:31+02:00

Witaj :)

 

zadanie 1.

dane: M=200,6g/mol,  p₁=1013 hPa, p₂=1021 hPa,  T₁=273K,  T₂=288K,

.......m=1g,  R=83,1 hPa*dm³/[mol*K], V₀=22,4dm³/mol

szukane: V₁, V₂

a) warunki normalne

Hg(0) - 2e --------> Hg(+II)

N(+V) + 3e --------> N(+II)

3Hg......+......8HNO₃ -------> 3Hg(NO₃)₂......+........2NO.......+........4H₂O

601,8g------------------------------------------------------2mole

...1g-----------------------------------------------------------n

-------------------------------------------------------------------------

n = 2mole/601,8 = 0,003323 mola NO [i tyle samo moli NO₂ wg reakcji:

2NO(bezb) + O₂ ------> 2NO₂(brąz) ]

 

V₁ = n*V₀ = (2mole/601,8)*22,4dm³/mol = 0,07444dm³ ≈ 74,4cm³

Szukana objętość gazu w warunkach normalnych wynosi ok. 74,4cm³.

 

b)

 

Z równania Clapeyrona:

V₂ = n*R*T₂/p₂ = (2mole/601,8)*[83,1(hPa*dm³)/(mol*K)]*288K /1021hPa =

V₂ = 0,07790dm³ ≈ 77,9cm³

Szukana objętość gazu w zadanych warunkach wynosi ok. 77,9cm³.

 

 

Semper in altum...........................pozdrawiam :)

9 2 9