Motocyklista ruszając z miejsca ruchem przyśpieszonym z przyśpieszeniem 2/ms przebył drogę 100 m oblicz a) czas przebycia tej drogi
b)prędkość motocyklisty po przebyciu tej drogi.
c) energię kinetyczną motocyklisty wraz z motocyklem jeśli ich łączna masa wynosi 200 g

2

Odpowiedzi

2009-11-14T20:04:26+01:00
Dane:
a=2 m/s
s=100 m
v0=0
s0=0

a)t=?
s=v0*t+½*a*t²
s=0+½*a*t² |*2
2*s=a*t² |/a
2*s/a=t² |√
t=√(2*s/a)
t=√(2*100/2)=10s

b)v=?
a=Δv/Δt |*Δt
Δv=a*Δt
Δv=vk-v0
vk-v0=a*Δt
vk-0=2*10
vk=20 m/s

c)Ek=?
Ek=m*v²/2
m=200 g= 0,2 kg
Ek=0,2*20²/2 =40 J
2009-11-14T20:15:33+01:00
A) Dane;
V= 2 m/s
s= 100m
szukane:
t=?
t=s/v
t= 100 m : 2m /s
t= 50 s
b) Dane :
s=100m
t=50s
szukane;
v=?
V= s/t
v= 100m : 50s
V= 2m/s