1.
W 3s ruchu jednostajnie zmiennego (v0=0) ciało przebyło drogę 2,5m. Oblicz szybkość tego ciała po 6 s ruchu.

2.
Uczestnik wyścigu rowerowego porusza się z szybkością 23 m/s. Promień koła tego roweru wynosi 0,5m. Oblicz liczbę obrotów koła w 1 s.

3.
Wykres przedstawia zależność szybkości od czasu dla pewnego ciała
a) nazwij ruchy jakimi poruszało się to ciało
b) oblicz średnią szybkość w trakcie trwania tego ruchu

4.
W samochodzie jadącym z szybkością 50 km/h zgasł silnik i samochód zatrzymał się po upływie 2s. Oblicz odległość którą przejechał samochód do zatrzymania się.

5.
Rakietę sygnalizacyjną wystrzelono pionowo w górę z wartością 30 km/h. Po czasie t wróciła ona do położenia początkowego (pomiń opór powietrza). Zbadaj prawdziwość następujących stwierdzeń:
a) rakieta wróciła na ziemię po upływie 3 s od chwili jej wystrzelenia
b) rakieta uderzyła w podłoże z prędkością o wartości mniejszej niż 30 m/s
c) rakieta poruszyła się najpierw r. przyśpieszonym a potem opóźnionym
d) po upływie 3s ruchu wartość prędkości była równa zero

6.
Wykresy przedstawiają zależność szybkości od czasu dla ruchu dwóch ciał. Wybierz prawidłową odpowiedź.
a) ciało 2 ma w każdej chwili dwukrotnie większą szybkość niż ciało 1
b) ciało 2 ma w każdej chwili przyśpieszenie o wartości dwukrotnie większej niż ciało 1
c) ciało 2 przebywa w każdej jednostce czasu dwukrotnie większą drogę niż ciało 1
d) oba ciała poruszają się z przyśpieszeniem o jednakowej wartości

7
Czas swobodnego spadku kuli z wysokości 7,4m na powierzchnię Marsa wynosi 2s. Oblicz przyśpieszenie grawitacyjne na powierzchni Marsa.

8.
Łódka płynąca prostopadle do kierunku prądu rzeki porusza się z prędkością 1 m/s. Prędkość prądu rzeki wynosi 0,5 m/s a jej szerokość 50m. Zbadaj prawdziwość następujących stwierdzeń:
a) Łódka osiągnie przeciwległy brzeg po 50 s
b) Dla obserwatora znajdującego się na brzegu prędkość łódki wynosi 1 m/s
c) Dla obserwatora na brzegu łódka będzie się poruszać po paraboli

2

Odpowiedzi

2009-11-15T09:39:11+01:00
1.
s=2,5
t=3

s=at²/2
2,5=9a/2
2,5=4,5a
a=2,5/4,5
a=5/9m/s²

t=6
s=at²/2
s=36a/2
s=18*a
s=18*5/9
s=10m

ODP. Po 6 sekundach przebył 10m

2.
π=3
r=0,5
ob=2πr
ob=2*3*0,5
ob=3m

23m/3m=7⅔obrotów

ODP. Koło wykona 7 pełnych obrotów

3.
a) jest to ruch jednostajnie zmienny

4.50 km/h=180

s=at²/2
a=v/t
a=180/2
a=90
s=90*4/2
s=180
ODP. przebył 180 m

5.
3 3 3
2009-11-15T12:20:45+01:00
Zad.1
s=2,5m
t=3s
s=at²/2
2,5m=a*3²/2
2,5m=a*9/2
2,5=a*4,5 /:4,5
a=2,5/4,5
a=5/9 m/s²
t=6
s=at²/2
s=a36/2
s=18*a
s=18*5/9
s=90/9
s=10m
Po 6 sek. przebył 10m

zad.2
π=3
r=0,5
ob.=2πr
ob.=2*3*0,5
ob.=3m
23m/3m=7 ⅔
czyli pełnych 7

zad.3
jednostajnie zmienny
niestety nie umiem obliczyć

zad4.
s=at²/2
a=v/t
a=180/2
a=90
s=90*4/2
s=180m

zad.5
a i c
zad6
a i d
zad7
niestety nie wiem o co chodzi
zad8
a i b ale nie jestem pewna
3 2 3